O FIRMIE


Spółka Profit FK została powołana do obsługi rachunkowo-podatkowo-kadrowej grupy kapitałowej DC System.
Kilkunastoletnie doświadczenie i wiedza oraz ścisła współpraca pomiędzy spółkami grupy ,pozwoliły na wyodrębnienie dodatkowej działalności jaką jest pełna obsługa rachunkowo-kadrowa.
Organizacja obsługi rachunkowej naszych firm zagwarantowała bieżącą kontrolę poprawności ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w oparciu o zatrudniony zespół specjalistów rachunkowości, kadr i płac oraz podatków.
Współpraca nasza pomiędzy spółkami grupy pozwoliła skoncentrować się na realizacji głównych zadań Grupy kapitałowej dzięki przejęciu przez nas spraw z obszaru rachunkowości i rozliczeń płacowych z pracownikami Istotne dla nas jest obniżenie kosztów księgowości, kadr i płac, zwiększenie kontroli kosztów działalności oraz odciążenie naszej kadry zarządczej od zagadnień księgowych, kadrowych i płacowych. To samo proponujemy Państwu Oszczędzamy pieniądze i czas, redukujemy koszty księgowości 0 20-50% w średnich firmach.
Zastosowanie controlingu pozwala zmniejszyć koszty działalności całego przedsiębiorstwa.


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ??

Profit FK Spółka z o.o.prowadzi w imieniu Klienta administrację akt personalnych i wynagrodzeń pracowników.

To niezwykle wygodne rozwiązanie gwarantuje oszczędność kosztów, zapewnia całkowitą poufność danych, a przede wszystkim pozwala naszym Klientom skoncentrować się na kwestiach strategicznych, nam pozostawiając rutynowe i czasochłonne czynności administracyjne.
Profit FK to: nowoczesny i niezwykle elastyczny system informatyczny, dobra organizacja pracy oraz wysoki poziom obsługi Klienta.     

ZAKRES OFERTY

 • Miesięczne naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń podatkowo-     ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika

 • Przygotowanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych w imieniu     pracodawcy

 • Obliczanie zasiłków chorobowych i innych świadczeń z ubezpieczenia     społecznego

 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników Klienta

 • Porządkowanie i weryfikacja dokumentacji kadrowej

 • Kontrola ważności badań lekarskich

 • Prowadzenie ewidencji szkoleń BHP

 • Ewidencja urlopów pracowniczych i zwolnień lekarskich

 • Sporządzanie uzgodnionych z Klientem raportów i zestawień

 • Przygotowywanie dla pracowników Klienta dokumentów związanych ze     stosunkiem pracy

 • Przechowywanie dokumentów kadrowych i płacowych pracowników w sposób i     miejscu uniemożliwiającym dostęp osób trzecich.

  KORZYŚCI DLA KLIENTA

 • Koncentracja firmy na działalności podstawowej

 • Obniżenie kosztów działu Kadr i Płac

 • Całkowita poufność danych

 • Zmniejszenie ryzyka - obowiązek zgodnego z przepisami naliczania     wynagrodzeń oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej przejmuje Profit FK