KSIĘGOWOŚĆ


Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie finansowo-księgowym, a w szczególności:

 • Bieżąca obsługa rachunkowo-podatkowa ksiąg handlowych, ksiąg przychodów     i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • Sporządzanie bilansów i rozliczeń rocznych,

 • Pełna obsługę kadrowo-płacową w zakresie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń     społecznych pracowników,

 • przygotowywanie przelewów podatkowych, ZUS oraz wynagrodzeń,

  USŁUGI RACHUNKOWE


  Przedmiotem usług w tym zakresie jest:

 • prowadzenie rachunkowości w oparciu o obowiązującą Ustawę o     rachunkowości i wymagania władz skarbowych

 • sporządzanie planów kont z opisem zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych     uwzględniających organizację, przedmiot prowadzonej działalności oraz     charakter wykonywanych operacji gospodarczych

 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej operacji magazynowych w     oparciu o odpowiedni moduł programu komputerowego

 • sporządzanie raportów finansowych dla potrzeb zarządzania

  Zainteresowanych obsługą rachunkową Firmy informujemy, że:
  zamknięcie ksiąg rachunkowych za każdy miesiąc potwierdzamy złożeniem deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym (CIT-2, VAT-7, PIT-4) oraz przedłożeniem zleceniodawcy standardowych sprawozdań, zestawienia obrotów i sald na kontach rachunkowych.